Skupštinske komisije

Komisija za ustavna pitanja


Predsjednik komisije: Vibor Handžić
Članovi komisije: Damir Marjanović, Mahir Dević, Danijela Kristić
Vanjski članovi:

Fuad Cuplov, Elmina Čopra, Hidajeta Redžić


Rad komisije

Komisija za sigurnost


Predsjednik komisije: Elvedin Okerić
Članovi komisije: Vibor Handžić, Aljoša Čampara, Igor Stojanović
Vanjski članovi:

Faik Špago, Redžo Lemezan, Muhamed Mudimlić


Rad komisije

Zakonodavno-pravna komisija


Predsjednik komisije: Aljoša Čampara
Članovi komisije: Samir Suljević, Haris Zahiragić, Vildana Bešlija, Vibor Handžić
Vanjski članovi:

Mirsad Dupovac, Sakib Kasapović,


Rad komisije

Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja


Predsjednik komisije: Danijela Kristić
Članovi komisije: Vibor Handžić, Bibija Kerla, Mahir Dević, Segmedina Srna-Bajramović, Damir Marjanović, Zvonko Marić
Vanjski članovi:
Rad komisije