Skupštinske komisije

Komisija za obrazovanje i nauku


Predsjednik komisije: Damir Marjanović
Članovi komisije: Jasna Duraković, Mahir Dević, Vedran Jakupović
Vanjski članovi:

Dajana Čolić, Emela Mehmedspahić, Namir Ibrahimović


Rad komisije

Komisija za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa


Predsjednik komisije: Vedran Jakupović
Članovi komisije: Jasna Duraković, Fahrudin Pecikoza, Haris Zahiragić
Vanjski članovi:

Eldar Šahinović, Razija Sipović, Nihad Kestendžić


Rad komisije