Skupštinske komisije

Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode


Predsjednik komisije: Igor Stojanović
Članovi komisije: Smiljana Viteškić, Arijana Memić, Jasmina Bišćević-Tokić
Vanjski članovi:

Sanin Čepalo, Anesa Džino, Velibor Kuvač


Rad komisije

Komisija za zaštitu javnog zdravlja, sanitarnu zaštitu i zaštitu stanovništva


Predsjednik komisije: Amra Junuzović-Kaljić
Članovi komisije: Segmedina Srna Bajramović, Jasmina Bišćević-Tokić, Sead Milavica, Vedran Jakupović
Vanjski članovi:

Emir Kurtalić, Almir Pašagić


Rad komisije