Skupštinske komisije

Komisija za jednakopravnost spolova


Predsjednik komisije: Vildana Bešlija
Članovi komisije: Arijana Memić, Smiljana Viteškić, Admela Hodžić
Vanjski članovi:

Sandra Zaimović, Anela Oprašić, Zejnil Berilo


Rad komisije

Komisija za budžet i finansije


Predsjednik komisije: Sead Milavica
Članovi komisije: Bilsena Šahman, Vildana Bešlija, Danijela Kristić
Vanjski članovi:

Dženana Memišević-Hrlović, Lejla Dragnić, Šačira Mrndžić


Rad komisije