Skupštinske komisije

Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode


Predsjednik komisije: Arijana Memić
Članovi komisije: Kemal Ademović, Smiljana Viteškić, Vedrana Vujović
Vanjski članovi:

Nadir Sjerčić, Mirza Ramić, Velibor Kuvač


Rad komisije

Zakonodavno-pravna komisija


Predsjednik komisije: Muamer Bandić
Članovi komisije: Kemal Ademović, Irfan Čengić, Nihad Uk
Vanjski članovi:

Sakib Kasapović, Emina Jahić, Samir Suljević


Rad komisije