Skupštinske komisije

Komisija za međuparlamentarnu saradnju


Predsjednik komisije: Ana Babić
Članovi komisije: Sejo Bukva, Sabahudin Delalić, Muhamed Kozadra, Fahrudin Pecikoza, Sabina Ćudić, Slaviša Šućur
Vanjski članovi:
Rad komisije

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku


Predsjednik komisije: Neira Dizdarević
Članovi komisije: Edin Forto, Fikret Prevljak, Ana Babić
Vanjski članovi:

Mehmed Selmanović Halil Subašić Sanela Džinović


Rad komisije

Komisija za ustavna pitanja


Predsjednik komisije: Amor Mašović
Članovi komisije: Predrag Kojović, Ana Babić, Rasim Smajić
Vanjski članovi:

fatima Išerić, Dijana Sladić, Omer Hadžiomerović


Rad komisije