Skupštinske komisije

Zakonodavno-pravna komisija


Predsjednik komisije: Kemal Ademović
Članovi komisije: Rasim Smajić, Mirsad Pindžo, Rasim Lakota
Vanjski članovi:

Hasan Karačić, Akir Šišić, Goran Behmen


Rad komisije

Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja


Predsjednik komisije: Mirza Čelik
Članovi komisije: Haris Pleho, Predrag Kojović, Dževad Rađo, Selma Filipović, Eldar Čomor
Vanjski članovi:
Rad komisije