Skupštinske komisije

Komisija za međuparlamentarnu saradnju


Predsjednik komisije: Ana Babić
Članovi komisije: Sejo Bukva, Sabahudin Delalić, Muhamed Kozadra, Fahrudin Pecikoza, Sabina Ćudić, Slaviša Šućur
Vanjski članovi:
Rad komisije

Komisija za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i prehrambenu industriju


Predsjednik komisije: Selma Filipović
Članovi komisije: Amar Dovadžija, Bibija Kerla, Slaviša Šućur
Vanjski članovi:

Sanela Klarić, Muamer Dervišević, Mehmed Osmanović


Rad komisije