Skupštinske komisije

Komisija za obrazovanje i nauku


Predsjednik komisije: Mario Vukasović
Članovi komisije: Eldar Čomor, Rasim Lakota, Hamed Aljović
Vanjski članovi:

Sabiha Salčin, Duško Mirjanić, Sabiha Miskin


Rad komisije

Komisija za sigurnost


Predsjednik komisije: Elvedin Okerić
Članovi komisije: Mario Vukasović, Rasim Lakota, Edin Forto
Vanjski članovi:

Adnan Cvijetić, Nermin Džino, Denis Muminović


Rad komisije