Skupštinske komisije

Komisija za zaštitu javnog zdravlja, sanitarnu zaštitu i zaštitu stanovništva


Predsjednik komisije: Goran Akšamija
Članovi komisije: Selma Filipović, Segmedina Srna Bajramović, Safet Mešanović
Vanjski članovi:

Hadžan Konjo, Amela Kaljić-Junuzović, Bisera Šahman


Rad komisije

Komisija za boračka pitanja


Predsjednik komisije: Mirza Čelik
Članovi komisije: Dževad Rađo, Goran Akšamija, Sabahudin Delalić
Vanjski članovi:

Munib Mehanić, Ramiz Karović, Zijad Bratić


Rad komisije