Skupštinske komisije

Komisija za mlade


Predsjednik komisije: Mersiha Mehmedagić
Članovi komisije: Elvedin Okerić, Amel Mekić, Haris Pleho
Vanjski članovi:

Mehmed Sinanović, Mirsela Mehanić, Jovana Marković


Rad komisije

Komisija za sigurnost


Predsjednik komisije: Elvedin Okerić
Članovi komisije: Mario Vukasović, Rasim Lakota, Edin Forto
Vanjski članovi:

Adnan Cvijetić, Nermin Džino, Denis Muminović


Rad komisije

Komisija za kulturu i sport


Predsjednik komisije: Amel Mekić
Članovi komisije: Bibija Kerla, Elvedin Okerić, Sejo Bukva
Vanjski članovi:

Enes Peštek, Jasmina Panjeta, Bećir Šejtanić


Rad komisije