Zakon o zakupu poslovnog prostora

Zakon o zakupu poslovnog prostora
Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST PRIVREDE
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
04.2024
Nosilac posla: 
Ministarstvo privrede
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2024
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu