Zakon o udžbenicima u Kantonu Sarajevo

Zakon o udžbenicima u Kantonu Sarajevo
Vrsta: 
Prijedlog zakona
Oblast: 
OBLAST OBRAZOVANJA I NAUKE
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
04.2019
Nosilac posla: 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2019
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu