Zakon o podršci porodicama sa djecom u Kantonu Sarajevo

Zakon o podršci porodicama sa djecom u Kantonu Sarajevo
Vrsta: 
Prijedlog zakona
Oblast: 
OBLAST RADA, SOCIJALNE POLITIKE, RASELJENIH LICA I IZBJEGLICA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
12.2018
Nosilac posla: 
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2018
Komentar na rok: 
u toku 2018
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu