Zakon o komunalnoj čistoći

Zakon o komunalnoj čistoći
Vrsta: 
Prijedlog zakona
Oblast: 
OBLAST KOMUNALNE PRIVREDE
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
12.2020
Nosilac posla: 
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2020
Komentar na rok: 
Nakon donošenja Zakona o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu