Zakon o izmjenama Zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na naslijeđe i poklone

Zakon o izmjenama Zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na naslijeđe i poklone
Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST FINANSIJA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
05.2021
Nosilac posla: 
Ministarstvo finansija
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2021
Komentar na rok: 
juni-prijedlog
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu