Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu
Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST KULTURE I SPORTA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
06.2018
Nosilac posla: 
Ministarstvo kulture i sporta
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2018
Komentar na rok: 
oktobar 2018-prijedlog
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu