Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih
Vrsta: 
Prijedlog zakona
Oblast: 
OBLAST OBRAZOVANJA I NAUKE
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
05.2020
Nosilac posla: 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2020
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu