Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu
Vrsta: 
Prijedlog zakona
Oblast: 
OBLAST FINANSIJA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
12.2022
Nosilac posla: 
Ministarstvo finansija
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2022
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu