Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu
Vrsta: 
Prijedlog zakona
Oblast: 
OBLAST FINANSIJA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Nosilac posla: 
Ministarstvo finansija
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2017
Komentar na rok: 
po potrebi
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu