Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo
Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST PRAVDE I UPRAVE
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
07.2020
Nosilac posla: 
Ministarstvo pravde i uprave
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2020
Komentar na rok: 
oktobar-prijedlog
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu