Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o spriječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o spriječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama
Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Dio: 
INFORMATIVNI DIO
Rok: 
03.2018
Nosilac posla: 
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2018
Komentar na rok: 
maj 2018-prijedlog
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu