Zakon o ekonomsko-socijalnom vijeću za područje Kantona Sarajevo

Zakon o ekonomsko-socijalnom vijeću za područje Kantona Sarajevo
Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST RADA, SOCIJALNE POLITIKE, RASELJENIH LICA I IZBJEGLICA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
08.2019
Nosilac posla: 
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2019
Komentar na rok: 
oktobar-prijedlog
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu