Tačke dnevnog reda po sjednicama

13. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

21. Prijedlog odluke o izmjeni naziva JU Srednjoškolski centar Ilijaš


22. Prijedlog odluke o davanju naziva novoformiranoj ulici na području Mjesne zajednice „Stup“ - Općina Ilidža


23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za dodjelu pištolja Predragu Kurtešu i Draganu Miokoviću, bivšim uposlenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo


24. Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2011. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog-nužnog smještaja i Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2012. godinu


Zapisnici sa 10. i 11. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo


12. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

4. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;


5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radno-pravnom statusu poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo (skraćeni postupak);


6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo (skraćeni postupak);


7. Nacrt zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo


8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravobranilaštvu (skraćeni postupak);


9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo;


11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Odsjeka za arhitekturu u sastavu organizacione jedinice Fakultet za inžinjering i informacijske studije, Internacionalnog Burch univerziteta (International Burch university);


12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Odsjeka za elektrotehniku u sastavu organizacione jedinice Fakultet za inžinjering i informacijske studije, Internacionalnog Burch univerziteta (International Burch university)


13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Odsjeka za genetiku i bioinžinjering u sastavu organizacione jedinice Fakultet za inžinjering i informacijske studije, Internacionalnog Burch univerziteta (International Burch university);


14. Prijedlog odluke o obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na području Kantona Sarajevo sa Programom obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo koji je sastavni dio odluke;


15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Novi Grad Sarajevo - Općinskoj službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina i Općini Ilidža - Službi za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnika da svaka na svom području obavi parcelaciju zemljišta i utvdi zemljište za redovnu upotrebu predmetnog objekta A- Studentskog doma u Nedžarićima.


17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Narodno pozorište” Sarajevo sa finansijskim planom za 2012. godinu;


18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Sarajevska filharmonija” sa finansijskim planom za 2012. godinu


19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Pozorište mladih Sarajevo” sa finansijskim planom za 2012. godinu


20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Kamerni teatar ’55 Sarajevo” sa finansijskim planom za 2012. godinu;


21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Sarajevski ratni teatar SARTR” sa finansijskim planom za 2012.godinu


22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “MES - međunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo” sa finansijskim planom za 2012. godinu;


23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Muzej Sarajeva“ sa finansijskim planom za 2012. godinu ;


24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo“ sa finansijskim planom za 2012. godinu


25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Historijski arhiv Sarajevo” sa finansijskim planom za 2012. godinu


26. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Collegium artisticum Sarajevo” sa finansijskim planom za 2012.godinu


27. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Biblioteka Sarajeva” sa finansijskim planom za 2012. godinu


28. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove “Bosanski kulturni centar“ sa finansijskim planom za 2012. godinu


29. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Sarajevo art” sa finansijskim planom za 2012. godinu


30. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Muzej “Alija Izetbegović“ sa finansijskim planom za 2012. godinu