Tačke dnevnog reda po sjednicama

14. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

Zapisnik sa 13. sjednice


Informacija o stepenu realizacije Ugovora o koncesiji za izgradnju i korištenje javne podzemne garaže kod Narodnog pozorišta Sarajevo


Zapisnik sa 12 sjednice


14. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


1. Prijedlozi odluka o verifikaciji odluka o dodjeli javnih priznanja Kantona Sarajevo:


2. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;


3. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ( skraćeni postupak);


4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama


5. Zaključak Zakonodavno-pravne komisije u vezi tumačenja odredbe člana 133. Tačka 13. Zakona o visokom obrazovanju


6. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za peirod od 01.01. do 31.12.2011. godine


7. Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2011. godine;


13. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radno-pravnom statusu poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo (skraćeni postupak)


4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo (skraćeni postupak);


5. Nacrt zakona o geološkim istraživanjima Kantona Sarajevo


6. Prijedlog odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela, Skupštine Kantona Sarajevo


7. Prijedlozi odluka o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupština i to


8. Prijedlozi odluka o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupština i to


10. Prijedlog odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju


11. PRIJEDLOZI RJEŠENJA : a) o razrješenju privremenog Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo; b) o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju;


12. Prijedlog odluke o usvajanju "Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2012. godinu


13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata ''IKRE'' za 2012. godinu


14. Prijedlog Odluke o prihvatanju Okvira za preseljenje i naknade za Projekt izgradnje gradskih saobraćajnica sa uputstvom za primjenu


15. Prijedlog odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo


16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida za 2012. godinu


17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Novi Grad Sarajevo - Općinskoj službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina i Općini Ilidža - Službi za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina da svaka na svome području obavi parcelaciju zemljišta i utvrdi zemljište za redovnu upotrebu predmetnog objekta A- Studentskog doma Nedžarići


18. Prijedlog programa obilježevanja dana Kantona Sarajevo od 02. do 09.05.2012. godine


19. Prijedlog odluke o izmjeni naziva ulice na području Mjesne zajednice Širokaća - Općina Stari Grad Sarajevo


20. Prijedlog odluke o izmjeni naziva dijelova ulica sa područja Mjesne zajednice „Dolac“ - Općina Novi Grad Sarajevo