Zaključak sa VI Hitne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo