Zahvaljujući podršci Vlade Kantona Sarajevo Univerzitet dobija 150 asistenata, nove zgrade, bazen i bolji sistem

Univerzitet u Sarajevu zaposlit će 150 asistenata zbog izraženog nedostatka mlađeg akademskog kadra. Također u ovoj godini planirani su brojni radovi na infrastrukturi i poboljšanju sistema s ciljem unapređenja kvaliteta visokog obrazovanja.
"Ovo je nakon dvanaest godina najveće zapošljavanje asistenata na Univerzitetu u Sarajevu" naveo je rektor UNSA Rifat Škrijelj te se, ovom prilikom, posebno zahvalio Vladi Kantona Sarajevo i premijeru Elmedinu Konakoviću.
UNSA je uradio projekta zapošljavanja 200 asistenata koji su najbolji studenti ovog univerziteta i uputio je dokument Vladi Kantona Sarajevo koja je usvojila prijedlog finansiranja provedbe Programa sufinansiranja zapošljavanja asistenata na fakultete "150+".
Kako je rekao rektor Škrijelj, priliku za zaposlenje dobit će najuspješniji studenti II ciklusa studija, integriranog I i II ciklusa studija prema bolonjskom sistemu, kao i VII stepena prema predbolonjskom sistemu, a koji su na birou. Oni će raditi na pozicijama asistenata na fakultetima/akademijama i stručnih saradnika na naučnim institutima UNSA.
Javna ustanova Služba za zapošljavanje KS će sufinansirati zapošljavanje asistenata u okviru programa "150+" za što je izdvojeno 2.340.000 KM. Na mjesečnom nivou Služba će refundirati sredstva u iznosu od 1.300 KM po novouposlenoj osobi za dio plate, poreza i doprinosa.
"UNSA će podnijeti zahtjev za učešće u Programu nakon što organizacione jedinice dostave prijave potreba za asistentima i stručnim saradnicima. Planiramo i značajna kapitalna ulaganja u infrastrukturu i ljudske resurse s ciljem osiguranja kvalitetnijeg visokog obrazovanja. U decembru prošle godine potpisali smo ugovore o finansiranju projekata 'Jedinstveni informacioni sistem UNSA' i 'Integralni informacioni sistem EMIS' s ministrom za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvirom Kazazovićem", rekao je rektor Škrijelj.
Projektom "Jedinstveni informacioni sistem UNSA" omogućena je standardizacija postupaka i procesa, komparabilnost te postizanje kompatibilnosti svih članica UNSA, čime se stvaraju preduvjeti za ostvarenje ciljeva Bolonjske deklaracije u sklopu harmonizacije evropskog visokoškolskog prostora.
Jedan od značajnih oblika podrške Vlade KS je i trajno rješavanje problema grijanja Kampusa UNSA. KJKP "Toplane" je zaduženo da preuzme proizvodnju i distribuciju toplotne energije korisnicima sa sjedištem u Kampusu. U Budžetu KS za 2018. godinu su osigurana sredstva uz iznosu od 900.000 KM, od čega 700.000 KM ide za troškove grijanja, a 200.000 KM za kotlovnicu.
Rektor Škrijelj naveo je i da su brojni radovi na izgradnji Akademije scenskih umjetnosti završeni.
"Do sada je za izgradnju izdvojeno 3,4 miliona KM koje smo dobili od Zavoda za izgradnju KS. Vlada KS je izdvojila 1,5 miliona KM, od čega je do sada potrošeno 940.000 KM, a za završetak građevinskih radova potrebno je još oko četiri miliona KM", istakao je rektor Škrijelj.
Za rekonstrukciju bazena na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja do sada su Vlada KS i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS izdvojili 4,3 miliona KM.
"Nadamo se da će studenti FASTO-a, ali i svih ostalih fakulteta i akademija UNSA već u narednoj akademskoj godini moći koristiti bazen koji je uništen prije više od 20 godina", rekao je rektor.
Podsjetio je da je za izgradnju Biblioteke UNSA Vlada KS osigurala 1,5 miliona KM iz Budžeta, kao i da su obezbijedili novi smještaj Institutu za historiju.