Vlada KS: Zakon o uređenju saobraćaja donosi bolju organizaciju saobraćaja u Kantonu Sarajevo

Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na području BiH data je nadležnost kantonima sa svojim propisima, u skladu sa svojim specifičnostima, da detaljnije urede oblasti sigurnosti saobraćaja. Ministarstvo saobraćaja KS, nakon što je u februaru ove godine Skupština KS utvrdila Nacrt ovog zakona, dostavilo je Prijedlog ovog Zakona koji je Vlada utvrdila i uputila Skupštini KS na usvajanje.
Za stanje o sigurnosti saobraćaja, pored ministarstava policije i saobraćaja, u smislu ovog Zakona, odgovorna i zadužena su i ministarstva zdravstva, obrazovanja nauke i mladih, javna preduzeća koja upravljaju cestovnom mrežom kao i lokalne zajednice u okviru svojih nadležnosti.
U cilju podsticanja preventivnih i drugih aktivnosti u ovoj oblasti i razvijanja saobraćajne kulture sudionika u saobraćaju, Zakon propisuje osnivanje Vijeća za sigurnost saobraćaja na cestama KS, kao savjetodavnog tijela Vlade Kantona. Takođe, novinu predstavlja formiranje sektora za sigurnost saobraćaja u resornom ministarstvu, radi boljeg sprovođenja i kontrole sistema mjera poboljšanja saobraćaja i koordinacije sa svim drugim subjektima u tom sistemu.
Zakon definiše, pored ostalog, način izvođenja radova, mjere za otklanjanje smetnji uz praćenje stanja saobraćaja na javnim cestama. Jasno su definisani i uslovi korištenja javnih saobraćajnih površina pojedinih učesnika u saobraćaju kao i zabrane i ograničenja saobraćaja u pojedinim dijelovima KS.
Posebnim poglavljima regulisan je prijevoz lica motornim i priključnim vozilima, propisane su posebne mjere sigurnosti u odnosu na djecu u saobraćaju, uslovi odobravanja sportskih i drugih aktivnosti na putevima, način organizacije parkiranja, uslovi za sticanje vozačke dozvole za vozače tramvaja, uklanjanje oštećenih, dotrajalih i neregistrovanih vozila i olupina.
Definiše se saobraćaj motornim vozilima u užoj gradskoj jezgri s ciljem povećanja sigurnosti saobraćaja, smanjenja emisije štetnih gasova, rješavanja problema parkiranja i smanjenja gužvi u ovoj zoni.
Precizirano je, između ostalog, da snabdijevanje poslovnih objekata koji se nalaze uz saobraćajnice vrši do 7 sati za sve objekte za tekući dan koji nemaju obezbjeđen prostor namijenjen za zaustavljanje vozila. Ova odredba se ne odnosi na vozila koja dostavljaju pekarske proizvode u drugim periodima dana. Snabdijevanje objekata u pješačkoj zoni vršit će se do 9 sati, uz odobrenje Ministarstva ili ako saobraćajnim znakom nije drugačije regulisano.
Odvoz smeća, prema ovom Zakonu, u općinama Stari Grad i Centar, u području glavne saobraćajnice na dionici Vijećnica – Marijin dvor, u oba smjera i u ulicama unutra ovog prstena vršit će se do 7 sati po prioritetima.
Oblast sigurnosti saobraćaja bila je do sada regulisana posebnom Odlukom, ali zbog potrebe detaljnijih definisanja i donošenja dodatnih podzakonskih akata, sada je ona uređena posebnim Zakonom, a o čemu će se izjašnjavati zastupnici Skupštine KS 24. maja 2017. godine.