Vlada KS: Za opremanje industrijskih zona i podsticaj proizvodnje izdvojeno 2,5 miliona KM

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je Program raspodjele finansijskih sredstava u iznosu od 2,5 miliona KM iz Budžeta KS za 2017. godinu za razvoj i podsticaj industrijske proizvodnje i sufinansiranja industrijskih zona u općinama Kantona.
Kriteriji po kojima su ova sredstva raspoređena su stepen iskorištenosti industrijske zone, značaj predloženih projekata, mogućnosti djelimičnog ili potpunog finansiranja projekata, prihodovne mogućnosti općine, kapaciteti predloženih zona za nove privredne subjekte te korektivni faktor za debalas dosadašnjih iznosa sufinansiranja.
Prema usvojenom Programu, za razvoj i podsticaj industrijske proizvodnje i sufinansiranja industrijskih zona, Općini Hadžići biće dodijeljeno 400.000 KM, Općini Trnovo 200.000 KM, Općini Ilidža 300.000 KM, po 600.000 KM ide u općine Novi Grad i Vogošća, dok Općina Ilijaš dobija 400.000 KM.
Programom je planirana raspodjela ovih sredstava za infrastrukturno opremanje industrijskih zona, uređenje priključnih i pristupnih puteva, bolju komunikaciju unutrašnjeg transporta, obezbjeđenje snabdijevanja vodom, električnom energijom, zemnim gasom, te razvoj i podsticaj industrijske proizvodnje.