Vlada KS: Za devet programa razvoja male privrede u 2017. godini izdvojeno 2,48 miliona KM

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada Kantona Sarajevo usvojila je Godišnji plan provođenja razvoja male privrede u 2017 godini.
Plan sadrži poticajne mjere, programe kojima se ostvaruju planirane poticajne mjere, potrebna finansijska sredstva, izvore sredstava, kriterije, uslove i način korištenja sredstava, a sačinjen je u skladu sa Strategijom razvoja Kantona Sarajevo do 2020.godine, Zakonom o poticaju razvoja male privrede i Programom razvoja male privrede za period 2016-2019. godine.  
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je u Godišnjem planu provođenja programa razvoja male privrede za 2017. godinu definisalo devet programa u ukupnoj vrijednosti od 2.480.000 KM koji će se provesti u ovoj godini.
Prvi program je Kreditiranje subjekata male privrede pod povoljnijim uslovima, a njegova vrijednost je 1.090.000 KM. Cilj mu je obezbjeđenje linije finansiranja privrednih subjekata putem banaka sa subvencioniranom kamatnom stopom sa svrhom produktivnijeg poslovanja i rasta privredne aktivnosti, pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje.
Drugi program je Subvencioniranje kamata po preuzetom kreditu u iznosu od 750.000 KM  koji obuhvata subvencioniranje dijela plaćenih troškova kamata od 1. januara 2014. godine do 31. decembra 2016. godine. Ostvarene subvencije treba da služe za ulaganja u obavljanje registrovane djelatnosti, o čemu korisnik subvencija treba dostaviti dokaz uz Izvještaj o utrošku sredstva.
Unapređenje institucijske preduzetničke infrastrukture je program koji predstavlja podršku Regionalnoj razvojnoj agenciji SERDA i Privrednoj komori KS na razvoju poslovnog okruženja i za njega je izdvojen iznos od 180.000 KM.
Sredstva od 80.000 KM idu za Podršku u primjeni tehničkih normi i standarda kvalitete, odnosno u svrhu olakšanog pristupa ovih privrednih subjekata domaćem i ino tržištu, a 20.000 KM  planirano je za Unapređenje rada udruženja obrtnika.
Poticaj novoosnovanim – start up subjektima male privrede je jedan od programa ovog Godišnjeg plana, vrijedan 80.000 KM, a obuhvata subvencioniranje troškova registracije i početka rada novosnovanih – star up privrednih subjekata, radi održivosti i ekonomskog razvoja. Pravo prvenstva imat će firme koje se bave proizvodnom djelatnosti.  
Među novim programima su i Poticaj razvoja ženskog preduzetništva, gdje će se 80.000 KM usmjeriti u subjektu male privrede na području Kantona Sarajevo koji su u većinskom (minimalno 51 posto) privatnom vlasništvu žena sa najmanje jednom zaposlenom osobom na neodređeno vrijeme.
Za Poticaj za unapređenje IT poduzetništva kroz ove programe obezbjeđeno je 160.000 KM sa svrhom subvencioniranja troškova unapređenja, razvijanja i jačanja ovog sektora. Cilj programa je da se u IT kompanijama, nakon što one provedu programe obuke, prilagođavanja i osposobljavanja kreiraju platforme za zapošljavanje polaznika obuke u istim ili drugim kompanijama.
Poticaj za istraživanje, razvoj i primjena savremenih tehnologija i inovacija u upravljanju otpadom kao energentom obuhvata primjenu savremenih tehnika i tehnologija u korištenju otpada kao energenta, uz primjenu najboljih raspoloživih praksi te za pripremu potencijalnih projekata subjekata male privrede iz ovog sektora za apliciranje na EU fondove. Vrijednost programa je 40.000 KM.
Provođenje Godišnjeg plana razvoja male privrede za 2017. godinu treba da doprinese unapređenju proizvodnih procesa i tržišne konkurentnosti proizvoda, umrežavanju proizvodnje i znanja, odnosno uvođenju standardizacije i certifikacije novih tehnologija i tehnoloških postupaka, modernizaciji postojećih tehnologija i razvoju novih proizvoda i proizvoda s višom dodanom vrijednosti.
Po svakom od navedenih programa, nakon što je Godišnji plan usvojen na Vladi Kantona, Ministarstvo privrede će raspisati javne pozive u kojima će biti predstavljeno više detalja u apliciranju i ostvarivanje predviđenih poticanja za subjekte male privrede u Kantonu Sarajevo.