Vlada KS i Mašinski fakultet uz podršku Švedske ambasade: Započet proces nabavke najmodernijih uređaja za monitoring kvaliteta zraka

Prije nekoliko dana objavljen je tender za nabavku napredne opreme za istraživanje zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevu kojim će upravljati tim stručnjaka sa Mašinskog fakulteta u Sarajevu.
Tim povodom, ovaj fakultet je posjetila delegacija Vlade Kantona Sarajevo predvođena premijerom Edinom Fortom. Posjeti je prisustvovala i gđa Marie Bergström, direktorica Odjela za saradnju u Švedskoj ambasadi u Sarajevu.
"Sretni smo što možemo pružiti podršku Mašinskom fakultetu na unapređenju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo. Više institucija treba da zajednički rade na istraživanju i provjeri kvaliteta zraka", rekla je Bergström.
Istraživačka grupa sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu radi na polju monitoringa i modeliranja procesa koji su u direktnoj vezi sa zagađenjem zraka, uključujući: simultana mjerenja vertikalnih profila temperature i koncentracija lebdećih čestica, mjerenja inovativnim mobilnim stanicama na tlu sa visokom vremenskom i prostornom rezolucijom te kompjutersko modeliranje sa realnim ulaznim podacima.
Realizacijom ovog projekta doći će do proširenja navedenih istraživanja, kroz nabavku napredne opreme koja po svojim karakteristikama spada u grupu najmodernijih uređaja trenutno dostupnih u svijetu, kada je riječ o mjerenjima parametara zagađenosti zraka.
Na ovaj način imat ćemo pouzdane alate, koji će se koristiti prilikom donošenja i provjere učinkovitosti mjera za rješavanje problema zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo. Također će se otvoriti mogućnosti za nova istraživanja i razvoj budućih modela prognoze zagađenosti zraka, kompjuterskih simulacija s realnim ulaznim podacima, mapiranja šireg područja zagađenosti, kao i podizanja svijesti o problemu zagađenosti zraka.
Adnan Mašić, profesor fizike na Mašinskom fakultetu, rekao je da se radi o najsavremenijoj opremi koja može da detektuje sitne čestice na nanometarskoj skali, koje se prije nisu mogle vidjeti.
"U kombinaciji sa onim što već imamo, ovo će biti jedan kompletan sistem koji će dati do sada najbolju sliku o karakteristikama zagađenosti zraka. A to nam treba da bismo na odgovarajući način mogli pristupiti rješavanju problema. Ovo je alat koji će pomoći da se u budućnosti provjeravaju i donose konkretne mjere za rješavanje problema zagađenosti zraka", rekao je Mašić.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 300.000 KM, koje je u cjelosti obezbijedila Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini, kojoj dugujemo zahvalnost za ovaj vid unapređenja kvaliteta života u Kantonu Sarajevo.
Razvojni program ujedinjenih nacija (UNDP) vodi proces javne nabavke, do izbora najpovoljnijeg ponuđača.
Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Damir Filipović zahvalio se Švedskoj razvojnoj agenciji koja je bila podrška Vladi i Ministarstvu u prethodnom periodu.