Vlada Kantona Sarajevo podržala prijedlog Ministarstva saobraćaja za rješavanje problema projekta izgradnje druge faze Južne longitudinale

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva saobraćaja, donijela Zaključak sljedećeg sadržaja:
Podržava se realizacija Projekta izgradnje druge faze Južne longitudinale uz prihvatanje zahtjeva građana MZ Hrasno Brdo i izradu novog projektnog rješenja raskrsnice sa IV transverzalom.
Novo projektno rješenje se usvaja uz poštivanje funkcionalnosti i bezbjednosti saobraćaja na predmetnoj raskrsnici.
Ministarstvu saobraćaja - Direkciji za puteve nalaže se da kao investitor pribavi potrebne saglasnosti i pristupi korekcijama projekta uz prihvatanje novoprojektovanih elemenata koji odstupaju od tehničkih normativa.
Odobrava se izvođenje radova koji su uzrokovani novim rješenjem, a što će prouzrokovati dodatne troškove projektovanja i zastoja radova, kao i produženje roka izvođenja radova.
Prethodno rješenje Direkcije za puteve u potpunosti rješava probleme pothodnika koji čak ima 24 časovni video - nadzor.
U rješavanju ove problematike maksimalno je bila uključena lokalna zajednica, načelnik Općine Novog Sarajeva Nedžad Koldžo i Mjesna zajednica.