Verifikacija odluka Odbora za dodjelu javnih priznanja Kantona Sarajevo;