Uspješno realizovana IV emisija obveznica Kantona Sarajevo

Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo je na aukciji održanoj jučer, putem Sarajevske berze, ponudilo IV emisiju obveznica Kantona Sarajevo, sa rokom dospijeća pet (5) godina, uz polugodišnju isplatu prinosa na obveznice.
Ukupan iznos pristiglih ponuda je 11.711.000 KM od čega je prihvaćeno 8.050.000 KM, što čini 61,57 posto planiranog obima emisije. Obveznice su prodate po ponderisanoj prosječnoj prihvaćenoj cijeni od 99,7948, uz stopu prinosa od 3,30 posto na godišnjem nivou.
Ministar finansija KS Jasmin Halebić je, tim povodom, izjavio da je na ovaj način ostvarena značajna ušteda u Budžetu Kantona Sarajevo u dijelu nižih troškova finansiranja kapitalnih projekata.
Potpuni rezultati aukcije obveznica Kantona Sarajevo mogu se pogledati na web stranici Ministarstva finansija (www.mf.ks.gov.ba).
Septembarskom aukcijom obveznica Kantona Sarajevo obezbijeđena su sredstva za finansiranje  kapitalnih projekata, planiranih Budžetom KS za 2017. godinu, od značaja za ukupni društveno-ekonomski razvoj Kantona Sarajevo.