U zraku još uvijek prisutan polen ambrozije, iz Ministarstva ukazuju na obaveze radi uklanjanja visoko alergene biljke

IZ Centra za ekologiju i prirodne resurse - Akademik Sulejman Redžić Prirodno matematičkog fakulteta u Sarajevu i Laboratorije za palinologiju saopštavaju da je u zraku još uvijek prisutan polen visoko alergene biljke ambrozije.
Pokazuju to rezultati mjerenja polena u zraku na mjernim stanicama Pofalići i Stari Grad.
“Skrećemo pažnju osjetljivim grupama stanovništva da još uvijek postoji opasnost od pojave alergija izazvanih polenom ambrozije, koja još uvijek cvjeta. U tom pogledu, osobama koje su alergične na polen ambrozije preporučuje se izbjegavanje ruderalnih i ostalih napuštenih površina, te što češći boravak u planinskim i šumskim ekosistemima, a oni koji imaju učestale alergijske reakcije trebaju se obratiti ljekaru”, navode iz Centra.
Na osnovu redovnih sedmičnih izvještaja koji su ukazivali na povećanu koncentraciju polena ove alergene biljke u zraku, te potrebe da se intenzivira njeno uklanjanje i bezbjedno odlaže prikupljena biomasa, reagovalo je i Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS. Još početkom proteklog mjeseca Ministarstvo se obratilo Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove za zahtjevom da se izvrši hitna kontrola svih subjekata zaduženih za provođenje mjera sprečavanja širenja i uništavanja ambrozije u skladu sa važećom Odlukom.
“Inspekcijski nadzor je potrebno usmjeriti prema vlasnicima, odnosno korisnicima evidentiranih poljoprivrednih i ruderalnih površina (pokraj puteva, uz ceste, željezničke pruge, na obalama potoka i rijeka, u napuštenim vrtovima, na nekultiviranim mjestima, gradilištima i sl.), te naložiti hitne mjere mehaničkog uništavanja ove izuzetno alergene biljne vrste. Po prijavama građana, staništa ambrozije su uočena iza institucija BiH na Marijin dvoru, iza Alta šoping centra, uz zaobilaznicu iznad grada, uz ceste prema Buća Potoku, Rajlovcu, kao i duž ceste i pruge u općini Hadžići, uz puteve prema Bjelašnici i Igmanu, u Babinom dolu”, navedno je.