U organizaciji Ministarstva za obrazovanje i nauku KS: Počela edukacija nenastavnog osoblja svih osnovnih škola

U okviru strateškog opredjeljenja Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u kojem se smatra da pored edukacije nastavnog kadra treba educirati i ostalo nenastavno osoblje, danas je u Centru za edukaciju upravo organizirana edukacija za sekretare koji obavljaju neophodne prateće poslove u obrazovnim institucijama Kantona Sarajevo.
„Na ovoj edukaciji su prisutni sekretari osnovnih škola sa kojima će biti analizirana tema vezana za primjenu zakona i provedbu inspekcijskog nadzora te postupanja u skladu s njima, kao i o provedbi procedura javnih nabavki. Za sutra imamo dogovorenu edukaciju i sa sekretarima svih srednjih škola u KS“, kazao je ovom prilikom ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović.
Dodao je kako je izuzetno važno kroz ovu edukaciju unaprijediti pojedinačnu aktivnost i angažman ovih uposlenika škola, ali i organizirati i uspostaviti njihove aktive, odnosno mrežu na nivou Kantona koja će kontinuirano pomagati resornom Ministarstvu u daljem razvoju i unapređenju odgojno-obrazovnog sistema u KS.
Za sljedeću sedmicu je najavljena edukacija pedagoga svih škola, a zatim i računovođa te ostalog nenastavnog osoblja, među kojima su i članovi školskih odbora, a prema planu resornog ministarstva ovu edukaciju će proći ukupno oko 700 ljudi.
„Cilj nam je podizanje kompetencija svih uposlenih u odgojno-obrazovnim ustanovama za sve oblasti koje su u skladu sa osam evropskih kompetencija i evropskim direktivama“, naglasila je pomoćnica ministra za informatizaciju Azemina Njuhović.
Inače, sve ove aktivnosti provode se u okviru projekta „Edukacija nastavnog i nenastavnog osoblja u KS“ kojeg provodi i organizira Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS a implementira Centar za obrazovanje i poduzetništvo.