Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Kreditnom sporazumu između Bosne i Hercegovine i UniCredit bank Austria AG za finansiranje Projekta nabavka opreme za potrebe JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ u Sarajevu

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Kreditnom sporazumu između Bosne i Hercegovine i UniCredit bank Austria AG za finansiranje Projekta nabavka opreme za potrebe JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ u Sarajevu

Rezultat: 
Nije usvojen

GLASANJU JE PRISTUPILO 25 POSLANIKA I SKUPŠTINA SA 11 GLASOVA "ZA", 3 "SUZDRŽANA" I 11 "PROTIV" NIJE DONIJELA ODLUKU O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO KREDITNOM SPORAZUMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I UNICREDIT BANK AUSTRIA AG ZA FINANSIRANJE PROJEKTA NABAVKA OPREME ZA POTREBE JU OPĆA BOLNICA „PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ“ U SARAJEVU.