Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2010. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog - privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2011. godinu;

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2010. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog - privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2011. godinu;

Rezultat: 
Usvojen

Skupština je usvojila Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2010. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog - privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2011. godinu

Vertical Tabs