Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo

Puni naziv tačke: 

Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo

Rezultat: 
Bio na dnevnom redu

U raspravi po ovoj tački dnevnog reda, učestvovali su: dopredsjedavajući Kemal Ademović, poslanik Elmedin Konaković, poslanik Nedžad Fazlija i dopredsjedavajući Ivan Brigić. Dodatna pojašnjenja oko nejasnoća koje su imali pojedini poslanici dao je sekretar Skupštine Abid Kolašinac. Premijer Vlade Kantona Fikret Musić se također obratio Skupštini.

Vertical Tabs