Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Collegium artisticum Sarajevo“ za 2010. godinu

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Collegium artisticum Sarajevo“ za 2010. godinu

Prilog: 
Rezultat: 
Nije usvojen

Skupština nije usvojila IZVJEŠTAJU O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU JAVNE USTANOVE „COLLEGIUM ARTISTICUM SARAJEVO“ ZA 2010. GODINU(za 12. suzdr. 9.)

Vertical Tabs