Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Sarajevski ratni teatar - SARTR“ za 2010. godinu;

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Sarajevski ratni teatar - SARTR“ za 2010. godinu;

Prilog: 
Rezultat: 
Nije usvojen

Skupština nije usvojila IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU JAVNE USTANOVE „SARAJEVSKI RATNI TEATAR - SARTR“ ZA 2010. GODINU ( za17., suzdr. 2. i prot.2. )

Vertical Tabs