Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Sarajevska filharmonija“ za 2010. godinu

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Sarajevska filharmonija“ za 2010. godinu

Prilog: 
Rezultat: 
Usvojen

Skupština je jednoglasno, usvojila IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU JAVNE USTANOVE „SARAJEVSKA FILHARMONIJA“ ZA 2010. GODINU.

Vertical Tabs