Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2011. godine

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2011. godine

Rezultat: 
Usvojen

Skupština je, jednoglasno, donijela ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM KANTONALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ZA 2011. GODINE.

Vertical Tabs