Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu Kantona Sarajevo;

Puni naziv tačke: 

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu Kantona Sarajevo;

Rezultat: 
Nije usvojen

Skupština nije donijela Zakon o sportu Kantona Sarajevo ( za 16., suzdr.13.), a kako je izražena sumnja u rezultat glasanja uslijedilo je pojedinačno izjašnjavanje o Predloženom zakonu i konstatacija predsjedavajuiće da Skupština nije donijela Predloženi zakon ( za 17., suzdr. 13)

Vertical Tabs