Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo

Puni naziv tačke: 

Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo

Rezultat: 
Bio na dnevnom redu

Sekretar Skupštine Kantona Sarajevo Abid Kolašinac dao je uvodno obrazloženje.

Dopredsjedavajući Kemal Ademović se uključio u raspravu nakon obraćanja sekretara Skupštine i on je bio jedini prijavljeni po ovoj tački dnevnog reda.

Vertical Tabs