Pregled aktuelne situacije u KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo sa informacijom stanja poslovanja u periodu 2000. - 2010. godina