Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo

Puni naziv tačke: 

Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo

Rezultat: 
Bio na dnevnom redu

Premijer Vlade Kantona Sarajevo Fikret Musić se obratio Skupštini i nakon njegovog kraćeg izlaganja, u diskusiju su se uključili dopredsjedavajući Kemal Ademović i ministar zdravstva Zlatko Vuković.

Vertical Tabs