Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo

Puni naziv tačke: 

Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo

Rezultat: 
Bio na dnevnom redu

Sekretar Skupštine Abid Kolašinac informisao je da je Ministarstvo zdravstva dostavilo Izvještaj o realizaciji Zaključaka kada je u pitanju PTSP, te da se ostali zaključci koji su obavezivali Vladu na obradi i kada stigne informacija o njima će se raspravljati.

Vertical Tabs