Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za peirod od 01.01. do 31.12.2011. godine

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za peirod od 01.01. do 31.12.2011. godine

Rezultat: 
Usvojen

SKUPŠTINA JE, VEĆINOM GLASOVA (21 ZA, 6 UZDRŽANIH I 5 PROTIV) USVOJILA IZVJEŠTAJ O IZVRŠAVANJU BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2011. GODINE

Vertical Tabs