Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo

Puni naziv tačke: 

Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo

Rezultat: 
Bio na dnevnom redu

“Uvažene zastupnice i zastupnici sve vas pozdravljam i da vas inforimišem da u okviru ove tačke dnenvog reda smo dobili jedan materijal vrlo specifičan moram reći, iz razloga što je pod ovom tačkom dnevnog reda rečeno da se prati realizacija zaključaka Skupštine. Međutim mi imamo ovdje materijal vezano oko KJP Gras, to je informacija. A što je ona u okviru ove tačke dnevnog reda predviđena razlog je taj što je Kolegij formirao radnu grupu. Ja ćui vam pročitati ne znam da li je inforamciju i dostavljan sastav ove radne grupe. Dakle, u toj radnoj grupi je Kolegij imenovao Adnana Solakovića, Miru Jurić, Eldara Čomora, Zaima Backovića i Enesa Zekovića. Ta radna grupa je bila dužna da prati realizaciju zaključaka Skupština Kantona Sarajevo i Vlade Kanton Sarajevo. Dakle iz tih razloga je pod ovom tačkom dnevnog reda predviđen ovaj materijal što je radna grupa bila dužna da prati zaključke Vlade Kantona Sarajevo. U toj informaciji nadam se da ima i odgovor na ta pitanja.”

Vertical Tabs